Bài đăng

DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN TQC CUNG CẤP

Hình ảnh
DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN TQC CUNG CẤP Với lợi thế là một tổ chức khoa học và công nghệ được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp đăng ký hoạt động với đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm và kỹ năng chuyên sâu, kết hợp với phương châm “Chuẩn mực - Đúng hẹn - Chuyên nghiệp - Thân thiện” Trung tâm TQC tự hào cung cấp các dịch vụ sau:
CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015;


Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm ISO 22000:2018


Hệ thống kiểm soát mối nguy an toàn thực phẩm theo HACCP
Hệ thống Quản lý Môi trường theo ISO 14001:2015;

Sơ lược về Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng TQC

Hình ảnh
Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận Chất lượng TQC là tổ chức khoa học công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thành lập, phê duyệt điều lệ hoạt động) từ năm 1983.
Đến năm 2017, theo đề xuất của các thành viên hội đồng sáng lập Trung tâm TQC, Liên hiệp hội đã ra Quyết định số 1084/QĐ-LHH ngày 19/12/2017 chính thức chuyển TQC thành đơn vị hoạt động độc lập có tư cách pháp nhân độc lập, có con dấu riêng, có tài khoản bằng tiền Việt Nam và ngoại tệ tại ngân hàng và có chức năng nhiệm vụ rõ ràng về lĩnh vực chứng nhận, kiểm nghiệm, giám định, hiệu chuẩn, kiểm định, …  (Chi tiết Quyết định xem tại đây).
Đến ngày 08/01/2018 Trung tâm TQC được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động Khoa học & Công nghệ số A-1861 ngày 08 tháng 01 năm 2018, trong đó quy định rõ các lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ TQC được phép hoạt động bao gồm 05 lĩnh vực hoạt động chính:
1. Thử nghiệm (Kiểm nghiệm) v…