Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng sáu, 2018

DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN TQC CUNG CẤP

Hình ảnh
DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN TQC CUNG CẤP Với lợi thế là một tổ chức khoa học và công nghệ được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp đăng ký hoạt động với đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm và kỹ năng chuyên sâu, kết hợp với phương châm “Chuẩn mực - Đúng hẹn - Chuyên nghiệp - Thân thiện” Trung tâm TQC tự hào cung cấp các dịch vụ sau:
CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015;


Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm ISO 22000:2018


Hệ thống kiểm soát mối nguy an toàn thực phẩm theo HACCP
Hệ thống Quản lý Môi trường theo ISO 14001:2015;